Bilder från Roberts Bai Si ceremoni i Hong Kong

Lou Si Robert utför Bai Si (te ceremoni) för SiFu Donald Mak i mars 2017.

Lou Si Robert är nu accepterad som Todai (lärjunge/arvtagare) till SiFu Donald Mak.