Wing Chun Combat

Sparringträning

Utöver den traditionella träningen tränar vi även sparring med skydd. På traditionell sätt så utövas Wing Chun utan skydd. Eftersom Wing Chun inte är en sport utan är ett stridssystem där man utgår från att avsluta en strid på några sekunder så lämpar sig systemet inte i ringen. Mycket av den centrala essensen försvinner från systemet då många tekniker begränsas utav handskarna.

Varför tränar vi då sparring?

Nu när det är sagt att Wing Chun är gjord för strid så är nackdelen att många traditionella stilar inom kung fu inte tränar sparring, och kan då inte utföra Wing Chun-systemet när det väl gäller. Syftet med sparringträning är på ett sätt att modernisera den traditionella stilen och för att vänja utövaren vid en stridssimulerad situation där utövarens färdigheter testas under press, därmed sker även en utveckling hos utövaren.

Under sparringträningen tar vi bland annat upp:

  • Försvar mot olika attacker

Vi tränar först och främst mot Wing Chun, men lägger även in tekniker från olika stilar för att vänja utövaren mot tekniker utanför Wing Chun-systemet som t.ex. Krokar, roundhouse och vanliga avståndsskapande-tekniker som jabb och teep.

  • Fotarbete, avståndsbedömning och anfall

Vi lägger mycket fokus på fotarbetet då det vi snabbt behöver att ta oss in till motståndaren på ett avstånd som vi är bekväma med.

Upplägg

Grunden för sparringträningen kommer att bygga på övningar från den traditionella träningen med modifieringar samt med ett högre tempo och intensitet. Vi behåller själva kärnpunkten i Wing Chun-systemet utan att gå ifrån principerna och kommer inte att blanda in tekniker från andra stilar. Under passen tränar vi även fys och intervallträning blandat med Wing Chun. Passen avslutas med sparring med skydd i en kontrollerad miljö.

Wing Chun vs “alla” stilar

Sparringträningen utforskar Wing Chun samt hur man ska hantera andra stilar med Wing Chun. Vi tränar mest Wing Chun mot Wing Chun tränas mest då det är det vi kommer att sparras med. Det finns även möjlighet att bjuda in andra stilar till passen för att skaffa erfarenheten.

För att delta i sparringträningen måste du även följa den ordinarie och traditionella träningen. Man kan alltså inte bara träna sparring. Du bör även ha börjat träna fotarbete, men det finns möjlighet att börja tidigare som en form av fysträning. Prata med din lärare eller instruktör på skolan.