Gradering 6e december

Söndagen den 6e december är det gradering för grand 2, 3, 4 och 5.
Schemat är:
17.00 grad 2
17.30 grad 3
18.00 grad 4
18.30 grad 5

Vi föredrar att nu betalar med swish. Annars går kontant bra (jämna pengar).

Obs! All ordinarie träning är inställd den dagen.