Instruktörsgrader

 Sigung-SV-Rad

Assisterande tränare

För en IWCO elev som vill instruera, men ännu inte har instruktörscertifikat, kan denne bli assisterande tränare. Assisterande tränare håller i klasser och hjälper instruktörerna.
Assisterande tränare har inte rätten att examinera och måste ha minst 1 grad över dem som de lär ut till. Assisterande tränare ska lära ut enligt den läroplan som är satt av IWCO Sverige.
När den assisterande tränaren nått minst 4e Kup, så kan den assisterande tränaren ansöka om att bli instruktör.

Gruppledare/studiegrupp

För en IWCO elev som ännu inte har nått 4e graden, men som önskar organisera en studiegrupp med elever för att lära sig Wing Chun, kan IWCO Sweden utnämna honom/henne som ledare för en studiegrupp.

 Instruktörsgrader

För att kunna ansöka om att bli instruktör inom IWCO måste du minst ha  4e graden.
Instruktörsansökan måste först godkännas av IWCO Sweden, därefter skickas den till Hong Kong för godkännande.
Som instruktör har du rätten att driva en egen skola och att utföra examineringar.
All undervisning ska ske enligt den läroplan som är satt av IWCO Sverige.
För att kunna ansöka om en högre instruktörsgrad än du har (t.ex. om du har grad 4a och instruktörsgrad 1) måste du ha minst 6 månaders erfarenhet att av lära ut på den tidigare instruktörsgraden.

Innehar

Får lära ut till

Form

4e Kup

1a Kup

Siu Nim Tao

4e Kup

2a Kup

Siu Nim Tao

5e Kup

3e Kup

Chum Kiu

6e Kup

4e Kup

Chum Kiu

7e Kup

5e Kup

Chum Kiu

1a Duan

6e Kup

Chum Kiu

2a Duan

7e Kup

Bui Jee Short Form

3e Duan

1a Duan

Biu Jee

4e Duan

2a Duan

Mui Fa Jong

4e Duan

3e Duan

Wooden dummy preform, 1-4 section of Wooden dummy

7e Duan

4e Duan

5-8 section of Wooden dummy, ”8 legs” technique

7e Duan

5e Duan

Luk Dim Boon Gwun ( Long Pole ) techniques, Chi Gwun (Sticky Pole)

7e Duan

6e Duan

Bat Cham Do ( Knife technique ) techniques and exercises

8e Duan

7e Duan

Sifu

9e Duan

8e Duan

Sifu