Information inför gradering

Graderingsseminariumen hålls i slutet av varje termin. Varje seminarium kommer att postas på hemsidan.
– För att få delta på ett graderingsseminarium måste eleven ha den grad som krävs.
– Graderingsavgiften ska vara betald innan graderingen startar.
– På ett gradering seminarium ska klubb t-shirt bäras samt ett bälte som utmärker din nuvarande grad.

Avgiften för gradering är:
– Grad 1 till 6 kostar 700kr
– Grad 7 till 8 kostar 1200kr
– Grad 9 till 11 kostar 1500kr
– Grad 12 till 13 kostar 1600kr
(avgiften betalas via Swish till 0703067256)

För att klara graderingen så måste eleven utföra följande:
– Klara av att utföra alla övningar som ingår i den aktuella graden.
– Inte få underkänt på mer än max 3 övningar på graderingen.
– Kunna utföra den form som ingår i graden.
Eleverna får veta i slutet av seminariet ifall de har blivit godkända för den aktuella graden eller inte.

Eleven kommer efter godkänt resultat att mottaga ett diplom som intygar att denne har godkänt resultat för aktuella graden inom IWCO.
Alla godkända graderingar kommer att skickas till Hong Kong for registrering hos IWCO HQ i Hong Kong.