Krav för gradering


Graderingsseminariumen hålls i slutet av varje termin. Varje seminarium kommer att postas på hemsidan.
För att få delta på ett graderingsseminarium måste eleven ha den grad som krävs.
T.ex. en elev som har grad 2 får inte delta i ett gradering seminarium för grad 4a, utan endast på ett gradering seminarium för grad 3.
På ett gradering seminarium ska klubb t-shirt bäras samt ett bälte som utmärker din nuvarande grad.

Eleverna får veta i slutet av seminariet ifall de har blivit godkända för den aktuella graden eller inte.
De elever som fått godkänt måste betala en avgift för certifieringen till IWCO. Avgiften skiljer sig åt för olika grader, vänd dig till din instruktör för aktuellt pris för din grad.

Eleven kommer efter godkänt resultat att mottaga ett diplom som intygar att denne har godkänt resultat för aktuella graden inom IWCO.
Alla godkända graderingar kommer att skickas till Hong Kong for registrering hos IWCO HQ.