Grandmaster Chow Tze Chuen


En tragisk nyhet, tyvärr så har Grandmaster Chow Tze Chuen avlidit.
Han somnade in den 4/1 -2017  efter en tids sjukdom.

Enligt Grandmaster Chows familj så var några av hans lyckligaste stunder i livet dem han fick tillbringa på sin skola och lära ut Wing Chun.
Jag har själv haft privilegiet att träffa Grandmaster Chow vid ett flertal tillfällen. Och han lämnade ett djupt intryck.
En extremt ödmjuk och varm människa.

Det är en stor förlust för oss alla. En av de riktigt stora Wing Chun mästarna har lämnat oss.

Grandmaster Chow Tze Chuen blev 91 år.

Vila i frid SiGung.


Om IWCO Sweden

Robert började med Wing Chun 2001 och har tränat på flera olika skolor. Han har sedan 2005 rest till Hong Kong mellan 1 till 2 gånger om året för att träna Wing Chun. 2008 mötte han SiFu Donald Mak på en träningsresa till Hong Kong. Robert blev mycket imponerad av SiFu Maks färdigheter och insåg att han funnit en mästare vars färdigheter var på en mycket hög nivå. Robert är nu direkt elev till SiFu Donald Mak och reser flera gånger om året till Hong Kong för att lära sig av sin mästare. Och nu efter några års träning med SiFu Mak så har Robert sin mästares välsignelse att både gradera elever och att utse instruktörer inom IWCO. Detta ledde även till att klubben bytte namn från Väsby Wing Chun till International Wing Chun Organization Sweden. Den grenen vi tränar inom IWCO är en unik gren som kommer från Grandmaster Chow Tze Chuen. Grandmaster Chow Tze Chuen är i Hong Kong känd för sitt fotarbete och sparktekniker, och det är kännetecknet för vår gren. Grandmaster Chow Tze Chuen, som var direkt elev till Ip Man, har hela sitt liv hållit sig mycket privat och drivit en liten Wing Chun skola där han enbart tagit emot elever på rekommendationer. Grandmaster Chow Tze Chuen har därför inte antagit många elever under sitt liv och SiFu Donald Mak är en av få som har lärt sig hela Wing Chun systemet av Grandmaster Chow Tze Chuen.