Formerna i Wing Chun

Här följer en kort redovisning och sammanfattning av de tre tomma handformerna i Wing Chun enligt det som lärs ut inom IWCO.

Formerna är, till skillnad mot många budosporter, inte tänkt att visa applikationer. Istället ska ses som en karta över Wing Chun-systemet, som inte bara visar dig rätt rörelser utan också rätt kraft. Det är viktigt att vara medveten att om formerna inte tränas med rätt kraft så kommer formerna inte att bidra nämnvärt till din utveckling i Wing Chun då själva kärnan saknas.
För att lära dig formerna rätt, och ta del av den kunskap som förmedlas genom den, så måste du ha en instruktör som kan ”låsa” upp formen åt dig. Detta låter väldigt kryptiskt men är inte så konstigt som det låter.

Formerna är en komprimerad karta över Wing Chun-systemet och du behöver någon som inte bara kan ge dig en idé om hur teknikerna kan användas utan även hur kraften skall vara i tekniken (Chi Kiu Chi Da).
Rätt kraft är viktig i strävan att lära sig utveckla explosiv kraft. Formerna är tänka för att träna upp din kraftutveckling på ett systematiskt sätt så att du kan generera rätt kraft. Varje form  förbereder dig för att kunna utveckla den kraft nästa form använder.

Hemligheten med teknikerna ligger alltså inte i själva rörelsen i formerna utan snarare i att ha övat formerna rätt så att du kan tillgodogöra dig den kraftutveckling formen försöker lära dig.
I Wing Chun använder man sig av 9 leder för att generera kraft och varje form fokusera på olika leder.

Det påverkar inte ditt Wing Chun-utövande i en positiv riktning om du ständigt sträva efter att lära dig nästa form så fort som möjligt. Om du stressar dig genom formerna så hinner inte muskler och senor att anpassa sig och du kommer inte kunna generera ”rätt” kraft.
Det gör dig inte till en bättre Wing Chun-utövare att lära dig t.ex. Biu Jee om du inte redan kan generera den kraften Chum Kiu lär dig. I Biu Jee lär vi oss ett mer avancerat sätt att generera kraft på och för att kunna tillgodogöra oss detta måste Chum Kiu ha förståtts ordentligt.

Har du hittat en bra instruktör så håller han/hon inte tillbaka formerna för att undanhålla hemligheter ifrån dig, utan för att han/hon kan se att du ännu inte kan generera ”rätt” kraft i den formen du förnärvarande lär dig. Att lära dig en ny form då skulle bara vara som att lära sig en ny dans och hjälper dig inte nämnvärt i din strävan att bli en bra Wing Chun-utövare. Ofta blir resultatet snarare det motsatta.

Sträva därför inte efter att lära dig så många former som möjligt på så kort tid som möjligt. Fokusera dig istället på vad den formen du tränar nu försöker lära dig!


Siu Nim Tao

Alla grunder i Wing Chun ligger i Siu Nim Tao. Formen kan tränas både helt avslappnat och med snärtig kraft i teknikerna. Den skall däremot aldrig tränas spänt.
Siu Nim Tao sammanfattas i vårt system med ”att följa centrumlinjen” och de koncept formen fokuserat på är:
– Att vara vänd mot motståndaren
– Hålla kroppen kvadratisk
– Centrumlinjen
– Statisk armbåge
– Avslappnad och spiral kraft
– Anfall och försvar kommer samtidigt.

De leder formen fokuserar på för att generera kraft är handleden och armbågen, och den kroppsmetod som introduceras är framsidan av kroppen.
Formen utförs helt stillastående och teknikerna följer hela tiden centrumlinjen.
Formen lär dig all grundstruktur i Wing Chun och tränar dig på att bygga upp stabila tekniker. Anledningen till att formen tränas helt stillastående är för att den lär dig att ta rätt positioner och lär dig att ben och armar måste kunna röra sig oberoende av varandra. Strukturen i armarna får inte påverkars av att benen rör sig vid förflyttning. Här blir den statiska armbågen väldigt viktig.

Alla former följer en bestämd utvecklingskurva man har inom Wing Chun. Där man först lär sig använda händerna, därefter lägger man på benen (utan att det får påverka strukturen i överkroppen).
Det är här Chum Kiu kommer in….


Chum Kiu

Den andra formen du lär dig är Chum Kiu. Chum Kiu betyder ungefär ”sänkande bro” och de flesta tekniker formen lär ut är bryggande. De skapar med andra ord en bro mellan dig och din motståndare.

Bron i kinesisk kampkonst är som regel där du och din motståndares armar möts. Man skulle kunna säga att när Wing Chun utförs under idylliska former är så ser det ut som det lärs ut i Chum Kiu. Det är inte hela sanningen men man kan tydligt se att alla grunder finns i formen.  Chum Kiu lär dig i grunden ett undanfallande sätt att slåss på. Den visar tydligt att Wing Chun i grunden, på låg nivå, är tänkt som en typisk kontringsstil. Med det menas att du reagerar på motståndarens attack.

I vår gren brukar vi sammanfatta Chum Kiu formen med ett ord, nämligen ”Försvar”.
De koncept som formen fokuserar på är:
– Att leda mot tomhet (axellinjen)
– Kroppen vrider sig handen stannar

Den led formen fokuserar på för att generera kraft är höften. Den kroppsmetod som introduceras är sidan av kroppen.
Formen visar, utöver dessa ”huvud”koncept, dig även fler idéer på hur du skall utföra Wing Chun. T.ex. att alltid täcka innan du drar tillbaka din arm och att gå från insidan på motståndaren till utsidan.

En stor del av fotarbetet samt våra två sätt att vrida sig på introduceras också i formen.
Här införs även tanken att använda sidan av kroppen (3:e porten). Till skillnad från Siu Nim Tao där du förväntas stå still för att lära dig strukturen så börjar du i Chum Kiu att förflytta dig. Det är väldigt viktigt att du har en god grund i Siu Nim Tao, och har förstått hur du använder strukturen i överkroppen, för att kunna förflytta dig samtidigt som du håller stabila positioner. Man ska heller inte förbise att grunden till sparkar introduceras i formen.

Sparkarna kan skilja sig en del mellan olika Wing Chun-grenar, men i den grenen jag lärt mig från min Sifu Donald Mak så har vi en framåtspark, Bong Gerk följt av en sidospark. Då sparkarna är en väldigt viktig del i den Wing Chun-grenen vi tränar så kommer jag inte att fördjupa mig i dem här. Utan för det behövs en helt egen artikel.


Biu Jee

Biu Jee är den sista tomma handformen som du lär dig i Wing Chun.

I vår gren sammanfattar vi Biu Jee formen med mer dödliga anfall och ”Long Bridge”-kraft. Förutom ”Long Bridge” kraft så hjälper formen utövaren att utveckla snärtiga tekniker.

Två nya armbågstekniker introduceras; Cup Jarn och Gwai Jarn.
Biu Jee är till skillnad från Chum Kiu inte alls tänkt att vara undanfallande. Här vänder man istället på tankesättet och anfaller snabbt och aggressivt. Detta är den sista av handformen som gör Wing Chun till ett komplett system; både undanfallande och anfallande.

Tanken med Biu Jee är att när någon kommer innanför din area så anfaller du direkt.
Förutom detta så lär dig Biu Jee-formen att ta tillbaka centrumlinjen. Siu Nim Tao och Chum Kiu förutsätter att du hela tiden befinner dig på centrumlinjen medans Biu Jee visar hur du tar tillbaka den om du förlorat det. Det är en av anledningarna till att man säger att Biu Jee innehåller nödtekniker.

Det konceptet som formen trycker hårdas på är:
– Anfall & nödtekniker

De leder som formen tränar är fingrarna och axlarna. Den kroppsmetod som introduceras är nödpositionen (Wan Wun Yiu Chor Sun).