Adress:Skolvägen 24, Kungsängen
info@iwco.se

Grandmaster Chow Tze Chuen

Wing Chun Kung Fu

Grandmaster Chow Tze Chuen föddes 1925 i oxens tecken enligt den kinesiska kalendern.

Grandmaster Chow Tze Chuen och Ip Man

Grandmaster Chow började träna på Ip Mans Wing Chun Kung Fu skola i Lee Tat Street i Yau Ma Tei distriktet i Hong Kong.

1957 flyttade skola från Yau Ma Tei till Li Cheng UK Estate. Då den var belägen i ett av det äldsta och fattigaste kvarteret i Hong Kong, så var förhållandena bedrövliga, klastrofobiskt och otroligt varmt. På grund av detta så följde väldigt få elever med Yip Man till hans nya skola och väldigt få nya började.

För att hjälpa Grandmaster Ip Man så organiserade Grandmaster Chow en klass med sina kollegor i Kowloon Motor Bus Company.

53
Hela Wing Chun klanen på Kowloon Motor Bus Company
togs på Kinesiska nyårsfesten den 20e Mars 1961

62
Grandmaster Yip Man och hans elever på en restaurang.
Chow Tze Chuen står på den andra raden,
fjärde från höger.

51
Chow Tze Chuen är den första från vänster på den första raden

Under Li Cheng UK Estate perioden så hade Grandmaster Chow nått Chum Kiu nivån innan flytten från Yau Ma Tei.

Han deltog i klasserna dagligen och fick lära sig hela Wing Chun systemet från Grandmaster Ip Man, detta inkluderade alla hand former, wooden dummy formen, Lok Dim Bon Gwun, sparktekniker, fotarbete och Baat Jam Dao formen.

Detta var mellan 1957 till 1962. Grandmaster Chow hjälpte också Ip Man med att träna de nya eleverna på skolan. AEn intressant historia är om hur Grandmaster Chow fick lära sig Wooden Dummy formen. Land områdena i Hong Kong är väldigt begränsade, därför var också lägenheterna mycket små och är det än idag. På grund av detta så kunde inte en Wooden Dummy installeras i skolan. Så Grandmaster Chow löste problemet genom att installera en Wooden Dummy på terrassen i ett litet hus i Kau Wah King.

Sedan lärde Grandmaster Ip Man Grandmaster Chow alla åtta sektionerna i Wooden Dummy formen. För att nå en hög och felfri nivå i formen så kunde man finna Grandmaster Chow drilla Wooden Dummy formen var kväll efter att hans arbetsskift.

Sådan var Grandmaster Chows beslutsamhet att bemästra formen så att han vände en motgång till en framgång. Wooden Dummyn var placerad på en plats där det växte mossa. Så varje gång det hade regnat så blev mossan glashal vilket gjorde det mycket svårt att röra sig utan att halka.

Trots denna motgång så tog Grandmaster Chow detta som en möjlighet att utveckla styrka i sina positioner och fotarbete.

Grandmaster Chow var en av de få första eleverna som fick lära sig den då högst hemliga Baat Jam Dao formen. Grandmaster Ip Man använde ett par trä svärd för att lära ut med.

Trots att formen lärdes ut och dess relation med handformerna nämndes så visades inga applikationer mot andra vapen. Grandmaster Ip Man upphörde också tvärt att lära ut ifall en annan elev kom in under undervisningen.

1961 flyttade Grandmaster Ip Man återigen sin skola till Hing Ip Building i Castle Peak Road. Grandmaster Chow blev uppmuntrad av Ip Man att själv börja lära ut Wing Chun istället för att fortsätta träna hos Ip Man i den nya skolan. För att uppmuntra Grandmaster Chow och ge honom sin välsignelse så gav Ip Man honom en Wooden Dummy. Denna hade han köpt från Guangzhou till Grandmaster Chows nya skola. Från denna stund började Grandmaster Chow att lära ut Wing Chun och gör det än idag.

57
Grupp bild på Grandmaster Chow och hans Kung Fu bröder (Wong Shun Leung, Wong Long, … etc)

Grandmaster Ip Man fortsatte att förfina Grandmaster Chows färdigheter även efter det att Grandmaster Chow lärde ut i sin egen skola. Grandmaster Ip Man kom ibland förbi för att se hur Grandmaster Chows klass gick under pågående undervisning. Under något av dessa besök så lärde Grandmaster Ip Man Grandmaster Chow en separat Wooden Dummy sektion som fokuserade på sparkar. Grandmaster Ip Man uppmuntrade Grandmaster Chow att lägga in mer sparring och försvarsövningar i Chi Sau övningarna. Han sade ”Lut Sao Kin Kung Fu”, vilket betyder att riktig Kung Fu kan ses i fri sparring. Detta betyder att Wing Chun utövaren kan kontrollera sin egen standard och utveckling i sin träning igenom hans färdigheter i fri sparring.

Ibland efter att Grandmaster Chow hade avslutat sina lektioner för dagen gick han ut och åt Dim Sum med Grandmaster Ip Man. Dessa gånger tog han alltid tillfället i akt att lära sig mer från Grandmaster Ip Man.

Grandmaster Chow startade sin första skola på taket i en byggnad i Kowloon. Därefter flyttade han två gånger, först till Kwai Lin Street i Shamshuipo och senare till en byggnad i Butt Street i Mongkok. 1975 flyttade skolan till Camp Street i Shamshuipo. Under 80 talet så flyttade den ytterligare två gånger till Ap Liu Street i Shamshuipo och tillsist till sitt nuvarande läge i Hung Yue Mansion på Castle Peak Road.

Grandmaster Chow är en mycket ödmjuk människa och har i det tysta fortsatt att lära ut den Wing Chun han fick lära sig av Grandmaster Ip Man utan att vilja ha vare sig personlig belöning eller berömmelse.

Trots att han har lärt ut de sista årtiondena så fortsätter Grandmaster Chow att förfina sin Wing Chun och övar sina former dagligen. Grandmaster Chow för vidare det kompletta Ip Man Wing Chun systemet som han fått lära sig av Grandmaster Ip Man.