Om Wing Chun

Wing Chun Kung Fu är ett effektivt självförsvar från Södra Kina. Wing Chun går snabbt att lära sig men tar tid att bemästra (som med alla andra sporter). Stilen kännetecknas av snabba raka handtekniker och låga sparkar. Fokus ligger på att teknikerna ska vara praktiskt användbara snarare än visuellt vackra.
Då man sällan sparkar över motståndarens midja kräver Wing Chun inte heller att man är vig. Därför passar Wing Chun alla oavsett ålder eller kön.
Eftersom att Wing Chun fokuseras på självförsvar anfaller man främst motståndarens känsliga delar t.ex. näsa, hals, revben, skrev, knän, vrist osv.
Wu SaoWing Chun är tänkt att ge en svagare person möjligheten, och verktygen, att kunna besegra en starkare motståndare. För att kunna åstadkomma detta så måste utövaren undvika att streta emot kraften hos en starkare motståndare och istället lära sig att vika undan för den.
Genom att vika undan för motståndarens kraft, i kombination med stabil kropps struktur, kan Wing Chun utövaren återanvända motståndarens kraft i sina egna anfall.Stilen består av ett litet antal hand och ben tekniker som är tänkta att kunna kombineras med varandra för att bilda ett oändligt antal kombinationer. Armarna används för att stoppa anfall från midjan och uppåt, medans allt under midjan hanteras av benen.Inom IWCO Sverige tränar vi Wing Chun som en ”kampkonst” där fokus ligger på självförsvar. Klubben kännetecknas av att vi som tränar har ett genuint intresse för Kinesisk kampsport.

När man utövar Wing Chun Kung Fu eftersträvas följande principer: att vara avslappnad, centrumlinjen, statisk armbåge, anfall och försvar kommer samtidigt, fotarbete och position.

När vi pratar om att vara avslappnad innebär det inte att man skall vara slapp eller lealös, utan vi syftar snarare till att man inte skall använda onödiga muskler som inte bidrar till effektivitet i rörelsen.
I Wing Chun använder oss hela tiden av principen Yin och Yang då vi hela tiden skiftar mellan hårt och mjukt.Följande ”ordspråk/råd” (Wing Chun Kuit) förtydligar några av dessa principer:

 • Ying Siu Bo Fa
  Struktur neutraliserar, fotarbete löser upp
 • Yuk Yau But Yuk Keung
  Utövaren skall vika undan istället för att försöka streta emot motståndaren med ren muskelkraft.
 • Yuk Shun But Yuk Yik”
  Utövaren skall röra sig i harmoni med motståndarens kraft istället för att försöka streta emot den.
 • Yuk Ding But Yuk Luen
  Utövaren skall röra sig lugnt och stabilt och inte ojämnt för att alltid behålla centrum linjen.
 • Yuk Jui But Yuk San
  Utövaren måste lära sig att använda sin kroppsmassa på ett rätt och ett effektivt sätt. Användningen av Yee Jee Kim Yeung Ma och Body Squaring tillåter utövaren att fokusera hela sin kroppsmassa i tekniken.
 • Lut Sau Jik Chung
  Utövaren ska anfalla direkt när det inte finns något hinder/motstånd.

Chi Sao är förmodligen den övningen som är mest förknippad med Wing Chun Kung Fu. Chi betyder ungefär klister och Sao hand.
Chi Sao består av flera olika övningar som hjälper Wing Chun utövaren att utveckla sina reflexer och kroppsstruktur. Chi Sao brukar beskrivas som bryggan mellan formerna och fri kampkampsituationer.
Inom IWCO övas Chi Sao med tre huvudsakliga övningar: Dan Chi Sao, Poon Sao, Guo Sao.
Övningarna skall inte ses som separata utan som pusselbitar i en naturlig utvecklingskuva.

Doubbel Gan SaoMed hjälp av Chi Sao så tränar man fram en känsla av att vara klistrad vid motståndaren. Det är viktigt att inte jaga motståndarens armar utan att man istället använder sig av principen ”Lut Sau Jik Chung” (anfall när det inte finns något hinder/motstånd).

När utövaren når en avancerad nivå så är känseln och reflexerna så pass känsliga och snabba att utövaren inte längre behöver använda sina ögon i övningen. Övningen kan då utföras med förbundna ögon.

Chi Sao ger även utövaren möjlighet att experimentera och lära sig nya tekniker i en ”säker” miljö. Förutom Chi Sao övas även Chi Gerk som är en motsvarande övning för benen.

Chi KirkFotarbetet är en viktig beståndsdel för att kunna använda de principer som Wing Chun Kung Fu följer. Därför lägger vi mycket tid på att öva fotarbete. Det bästa försvaret mot en starkare motståndare är att inte vara kvar när slaget kommer.

I traditionell Wing Chun från Hong Kong så tränar vi på tre handformer. Dessa heter Siu Nim Tao, Chum Kiu och Biu Jee. Formerna ska inte ses som direkta tillämpningar utan snarare som en karta/förteckning över systemet där förfädernas visdom finns samlad.
Varje form introducerar utövaren för nya tekniker och koncept.

När man har lärt sig de tre handformerna så börjar man att träna form på en trädocka, även känd som Wooden Dummy.

Dubbel Gan Sao SvärdWing Chun innehåller även vapenträning. En långstav (Dim Boon Gwun) och två korta Butterfly svärd (Bart Jarm Dao). Vapenformerna är det sista man lär sig i systemet.

Vårt Wing Chun system kommer från Grandmaster Ip Man (Yip Man), och vår huvudinstruktör i Sverige är direkt elev till SiFu Donald Mak i Hong Kong.
Instruktörerna på klubben åker regelbundet till Hong Kong för att vidareutbilda sig i Wing Chun.
Med jämna mellanrum kommer även SiFu Donald Mak till Sverige, från Hong Kong, för att hålla seminarier på klubben.