Meningen med Chi Sao och dess underliggande koncept

Meningen med Chi Sao och dess underliggande koncept.

Av Sifu Donald Mak, översatt av Robert Kenneryd

Vad är Chi Sao? Nyckel koncept och det viktiga med att brygga

Många Wing Chun utövare har hört att syftet med Chi Sao är att förbättra din känslighet.

Känslighetsträning är visserligen en viktig del men Chi Sao har många fler syften t.ex. det vi kallar för bryggning. Med detta menar vi att Chi Sao fungerar som en brygga mellan de tomma hand formerna (tre stycken) och riktig kamp.
För att förtydliga, utan bryggning kan vi inte utföra kampmomentet och använda oss av de tomma handformerna effektivt.

Det är också viktigt att inse att Chi Sao är en fixerad rutin övning, och skall därför inte heller blandas ihop med riktig kamp.
Inte heller Gor Sao är att betrakta som riktig kamp, utan bara en mer avancerad typ av Chi Sao. Det enda sättet att simulera riktig kamp, i vår träning, är genom att använda skyddsutrustning för att kunna använda full kraft i våra sparkar och slag tekniker.
Det finns dock flera och djupare element att ta i beaktande vad gäller bryggningen som vi lär oss i Chi Sao.

 

 1. Attackbanan: I Chi Sao lär vi oss att använda alla nyckel positioner (t.ex. hög mot låg, insida mot utsida, framsida mot baksida, rakt mot cirkulärt) som behövs för att anfalla och försvara sig mot en motståndare.
  Det här är samma attackbana, eller väg, som skulle användas i en riktig kamp. Så Chi Sao fungerar som en träningsmetod för att hjälpa oss att förstå hur vi kan använda oss av både nyckel positioner och attackbanor för att anfalla motståndaren i en riktig kamp.

 

 1. Att vara medveten om gynnsamma och ogynnsamma positioner: I Chi Sao har vi konstant kontakt med motståndaren. Tack vare denna kontakt är det enkelt att känna om du befinner dig i en gynnsam eller ogynnsam position.
  Om du befinner dig i en gynnsam position mot motståndaren så ska du anfalla direkt (enligt konceptet Lat Sao Jik Chung). Om du däremot befinner dig i en ogynnsam position så måste du ompositionera och rätta upp dig själv, exempelvis att direkt återvända till centrumlinjen.

Chi Sao träning lär dig därför att förstå övertaget du får med en gynnsam position och att alltid ompositionera dig när det behövs i en kampsituation.

 

 1. De 12 hand-till-hand situationerna: De 12 hand-till-hand situationerna är alla grundläggande situationer du kan befinna dig i, vare sig det gäller Chi Sao eller riktig kamp. Själva rullningsövningen i Chi Sao hjälper till att replikera alla dessa 12 situationer.

När du väl är tränad att använda dig av dem så kommer du kunna applicera Wing Chun utan att tänka, bara genom att agera och reagera.

 

 1. Kampavstånd: Ett annat mycket viktigt koncept i Chi Sao är att kunna avgöra avståndet. I grunden så har vi tre avstånd som anpassas efter vart du har kontakt med motståndaren, dessa tre är handleden, armbågen och axeln. De olika avstånden kräver olika kampstrategier.
  För att förtydliga, handleden är det säkraste avståndet då du befinner dig längst ifrån motståndaren och fortfarande har kontakt. Armbågar kan användas för att anfalla med och föra dig närmaner motståndaren, men det ökar även risken för att själv träffas. Medan axeln anses vara nedtagningsavståndet och är det närmaste kontakt punkten med motståndaren utan att ge sig in på brottning.

I Chi Sao så kan vi experimentera med alla dessa avstånd genom olika attacker och fotarbeten.

 

Vad är syftet med Chi Sao?

 1. Känslighet: Som det nämndes tidigare så hjälper Chi Sao dig att utveckla känslighet för rörelserna från din motståndare. Du tränar också din balans och känsla för riktningar i armarna, t.ex. att träna en framåt Tan Sao som inte svänger åt vare sig höger eller vänster när den utsätts för kraft.
 2. Kraft: Chi Sao fyller även en stor funktion i att lära dig utveckla kraft från din struktur. Med struktur så syftar vi här till Wing Chuns triangulära struktur från Yee Jee Kim Yeung Ma.

Själva rullandet i Chi Sao tränar dig också att utveckla framåttryck, det vill säga att i rullningar lägga särskild uppmärksamhet vid att utveckla framåttryck istället för att bara rulla från höger till vänster. Utöver att utveckla kraft från strukturen så bör man också lära sig utveckla spiralkraft.

Det första steget i att lära sig både känslighet och kraftutveckling är genom en hands Chi Sao (Dan Chi Sao) övningen. Särskild uppmärksamhet bör här läggas på att utveckla en fyrkantig kroppsstruktur, avslappnade axlar, och att vara vänd framåt. Börja med att rulla långsamt och fokusera på att utveckla framåtkraft.

Förutom själva rullningen så bör du fokusera på din struktur i underkroppen, genom att gräva djupt ner i dina fötter och ben för stöd och kraft. Kraften skall komma från benen och upp igenom kroppen och inte bara från dina händer och armar.

En viktig princip för att utveckla Chi Sao kraft är att använda cirklar/roteringar/sprialer mot raka anfall (t.ex. Bong Sao, Fook Sao eller Tan Sao). De rullande rörelserna i Chi Sao hjälper till att utveckla den här idén.

 

 1. Statisk armbåge: En annan viktig del i Chi Sao är att stärka din statiska armbåge. Under rullningar så försök hålla din armbåge statisk, alltså i en relativt stabil position så den inte fladdrar runt under rullningarna.

Att utveckla en stark statisk armbåge är viktigt för många av Wing Chuns tekniker.

 

 1. Wing Chun principer: Och slutligen så är Chi Sao en viktig del i att förstärka de huvud principer som Wing Chun bygger på, t.ex. Chung Seen (centrum linjen), Jee Ng Seen, att vara vänd mot motståndaren, att vara avslappnad, framåtkraft, och en stark underkropps struktur.

 

 

Vad ska man tänka på när man tränar Chi Sao?

 • Forstätt att röra dig och släpp ut framåt och rullande energi. Det här hjälper till att träna upp ett flödande i kraften.
 • Ha en klar tanke om att anfalla under rullningen.
 • Vidhålla en statisk armbåge.
 • Var avslappnad men stabil.
 • Utöva framåtkraft för anfall, använd cirkulär kraft för försvar.

 

De tre stegen i Chi Sao

 1. En hands Chi Sao (Dan Chi Sao)
 2. Två hands Chi Sao (Sheung Chi Sao/Pun Sao/Luk Sao eller bara Chi Sao)
 3. Gor Sao