Grand Master Chow Tze Chuen

Grand Master Chow Tze Chuen föddes 1925 i oxens tecken enligt den kinesiska kalendern.

GM Chow började träna på GGM Ip Mans Wing Chun skola i Lee Tat Street i Yau Ma Tei distriktet i Hong Kong.

1957 flyttade skola från Yau Ma Tei till Li Cheng UK Estate. Då den var belägen i ett av det äldsta och fattigaste kvarteret i Hong Kong, så var förhållandena bedrövliga, klastrofobiskt och otroligt varmt. På grund av detta så följde väldigt få elever med Yip Man till hans nya skola och väldigt få nya började.

För att hjälpa GGM Ip Man så organiserade GM Chow en klass med sina kollegor i Kowloon Motor Bus Company.

Under Li Cheng UK Estate perioden så hade GM Chow nått Chum Kiu nivån innan flytten från Yau Ma Tei.

Han deltog i klasserna dagligen och fick lära sig hela Wing Chun systemet från GGM Ip Man, detta inkluderade alla hand former, wooden dummy formen, Lok Dim Bon Gwun, sparktekniker, fotarbete och Baat Jam Dao formen.

Detta var mellan 1957 till 1962. GM Chow hjälpte också Ip Man med att träna de nya eleverna på skolan. En intressant historia är om hur GM Chow fick lära sig Wooden Dummy formen. Land områdena i Hong Kong är väldigt begränsade, därför var också lägenheterna mycket små och är det än idag. På grund av detta så kunde inte en Wooden Dummy installeras i skolan. GM Chow löste problemet genom att installera en Wooden Dummy på terrassen i ett litet hus i Kau Wah King.

Sedan lärde GM Ip Man GM Chow alla åtta sektionerna i Wooden Dummy formen. I sin strävan att nå en en hög och felfri nivå så kunde man finna Grandmaster Chow drilla Wooden Dummy formen varje kväll efter att hans arbetsskift.

GM Chows beslutsamhet att bemästra formen gjorde att han vände en motgång till en framgång. Wooden Dummyn var placerad på en plats där det växte mossa. Så varje gång det hade regnat så blev mossan mycket hal vilket gjorde det mycket svårt att röra sig utan att halka.

Trots detta så såg GM Chow detta som en möjlighet att utveckla styrka i sina positioner och fotarbete.

GM Chow var en av de få första eleverna som fick lära sig den då hemliga Baat Jam Dao formen. GM Ip Man använde på den tiden ett par trä svärd för att lära ut med.

Trots att formen lärdes ut och dess relation med handformerna nämndes så visades inga applikationer mot andra vapen. GM Ip Man upphörde alltid tvärt att lära ut om en annan elev kom in under undervisningen.

1961 flyttade GM Ip Man återigen sin skola till Hing Ip Building i Castle Peak Road. GM Chow blev rådd av Ip Man att själv börja lära ut Wing Chun istället för att fortsätta träna hos i den nya skolan. För att uppmuntra GM Chow, och för att ge honom sin välsignelse, gav Ip Man honom en Wooden Dummy. Denna hade han köpt från Guangzhou till GM Chows nya skola. Från denna stund började GM Chow att lära ut Wing Chun och gjorde det fram till sin bortgång.

GGM Ip Man fortsatte att förfina GM Chows färdigheter även efter det att GM Chow startat sin egen skola. GGM Ip Man kom ibland förbi för besöka GM Chows skola. Under något av dessa besök så lärde GGM Ip Man GM Chow en separat Wooden Dummy sektion som fokuserade på sparkar. GGM Ip Man uppmuntrade Grandmaster Chow att lägga in mer sparring och försvarsövningar i Chi Sau övningarna. Han sade ”Lut Sao Kin Kung Fu”, vilket betyder att riktig Kung Fu kan ses i fri sparring. Detta betyder att Wing Chun utövaren kan kontrollera sin egen standard och utveckling i sin träning igenom hans färdigheter i fri sparring.

Ibland efter att GM Chow hade avslutat sina lektioner för dagen gick han ut och åt Dim Sum med GGM Ip Man. Dessa gånger tog han alltid tillfället i akt att lära sig mer från GGM Ip Man.

GM Chows första skola låg på taket i en byggnad i Kowloon. Därefter flyttade han två gånger, först till Kwai Lin Street i Shamshuipo och senare till en byggnad i Butt Street i Mongkok. 1975 flyttade skolan till Camp Street i Shamshuipo. Under 80 talet så flyttade den ytterligare två gånger till Ap Liu Street i Shamshuipo och tillsist till sitt nuvarande läge i Hung Yue Mansion på Castle Peak Road.

Grandmaster Chow var en mycket ödmjuk människa och har i det tysta fortsatt att lära ut den Wing Chun han fick lära sig av GGM Ip Man utan att vilja ha vare sig personlig belöning eller berömmelse.

Trots att han har lärde ut de sista årtiondena så fortsatte GM Chow att förfina sin Wing Chun och övade sina former dagligen. GM Chow förde vidare det kompletta Ip Man Wing Chun systemet som han fick lära sig av GGM Ip Man.