KLASSER

Wing Chun

Wing Chun träning för alla som är 13 år och uppåt.
Vi har löpande nybörjarintagning.

Tisdagar kl 19.00 till 20.30
Söndagar kl 17.00 till 18.00

Barnträning

Wing Chun träning för barn som är 7 år och uppåt.

Söndagar kl 15.00 till 16.00

Long Pole träning

För grad 4a och uppåt.

Söndagar kl 18.00 till 18.30