OM SKOLAN

Klubben kännetecknas av att vi allitid har en vänskaplig och öppen miljö där vi hjälper varandra att utvecklas.

Klubben startades våren 2007 av SiFu Robert Kenneryd och hette de “Väsby Wing Chun”. SiFu Robert började med Wing Chun 2001 och har tränat på flera olika skolor. Han har sedan 2005 rest till Hong Kong mellan 1 till 2 gånger om året för att träna Wing Chun.

2008 mötte han Grand Master Donald Mak på en träningsresa till Hong Kong. SiFu Robert blev mycket imponerad av GM Maks färdigheter och insåg att han funnit en mästare vars färdigheter var på en mycket hög nivå.

SiFu Robert är nu privat elev och arvtagare till GM Donald Mak och reser kontinuerligt till Hong Kong för att lära sig av sin mästare.

Och nu efter flera års träning med GM Mak så fick SiFu Robert sin mästares välsignelse att både gradera elever och att utse instruktörer inom IWCO.

Detta ledde även till att klubben bytte namn från Väsby Wing Chun till International Wing Chun Organization Sweden.

Den gren vi tränar inom IWCO är en unik och kommer från Grand Master Chow Tze Chuen och Grand Master Fung Keung. GM Chow Tze Chuen är i Hong Kong känd för sitt fotarbete och sparktekniker, medan GM Fung Keung är elev till stormästaren Fung Chun i GuLo Wing Chun.

GM Chow Tze Chuen, som var direkt elev till GM Ip Man, har hela sitt liv hållit sig mycket privat och drivit en liten Wing Chun skola där han enbart tagit emot elever på rekommendation.

GM Chow Tze Chuen har därför inte antagit många elever under sitt liv och GM Donald Mak är en av få som har lärt sig hela Wing Chun systemet av GM Chow.

Förutom att lära sig hela Ip Man systemet så har SiFu Robert även lärt sig GuLo Wing Chuns former och applikationer.

Båda systemet lärs ut parallellt på skolan.

OM WING CHUN

Wing Chun är en sydkinesisk Kung Fu-stil. Det är ett effektivt självförsvarssystem med fokus på snabbhet, effektivitet och balans.

Karaktäristiskt för Wing Chun är snabba, raka slag och låga sparkar, genomförda så de skyddar utövaren och därför fungerar som både kontring och attack i samma rörelse. Slagen kan utföras i följd och avlösa varandra i mycket snabb takt.

Fokus ligger på att teknikerna ska vara praktiskt användbara snarare än visuellt vackra.

Då man sällan sparkar över sin egen midja kräver Wing Chun inte heller att man är vig. Därför passar Wing Chun alla oavsett ålder eller kön.

Wing Chun är tänkt att ge en svagare person verktygen för att kunna försvara sig mot en starkare motståndare.

Stilen består av ett litet antal hand och ben tekniker som är tänkta att kunna kombineras med varandra för att bilda ett oändligt antal kombinationer.

Hos IWCO Sweden tränar vi Wing Chun som en ”kampkonst” där fokus ligger på självförsvar. Klubben kännetecknas av att vi som tränar har ett genuint intresse för Kinesisk kampsport.

Chi Sao & Wooden Dummyn är förmodligen de övningar som är mest förknippad med Wing Chun. Förutom dessa har Wing Chun även två vapenformer med tillhörande övningar.

I traditionell Wing Chun från Hong Kong så tränar vi på tre handformer. Dessa heter Siu Nim Tao, Chum Kiu och Biu Jee. Formerna ska inte ses som direkta tillämpningar utan snarare ett sätt att nöta in ett rörelsemönster som ska bli naturligt.

När man har lärt sig de tre handformerna så börjar man att träna form på en trädocka, även känd som Wooden Dummy.

Wing Chun innehåller även vapenträning. En långstav (Dim Boon Gwun) och två korta Butterfly svärd (Bart Jarm Dao). Vapenformerna är det sista man lär sig i systemet.